Tjänster

Redovisning och rådgivning

För mindre och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste tjänsterna. Vi hjälper er att starta upp ett bolag och tar hand om all administration och alla myndighetskontakter. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Låt oss sedan göra bokföringen så kan ni koncentrera er på det som skapar värde i era företag. Vi skräddarsyr ett upplägg tillsammans med er och vi kan hjälpa till med allt från betalningar och fakturering till löpande redovisning, momsredovisning, löneadministration, bokslut och deklaration.

Vi ser till att bokföring och redovisning ger tillförlitlig information om företaget och naturligtvis bistår vi också med rådgivning i samband med olika bokföringsfrågor. Tillsammans kommer vi fram till hur och när ni vill ha den ekonomiska informationen presenterad.

Våra redovisningskonsulter använder sig av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt.

  

Skatterätt

Våra civilekonomer,  Stefan Heghammar och John Eriksson hjälper er med allt inom skatterätt. Skattejuridiken är område under ständig förändring. Vi har en bred kompetens inom området och håller oss uppdaterade på området. Skatterna påverkar de flesta beslut som fattas i ett företag och ser därför en noggrann genomgång av skattekonsekvenserna av fattade beslut som en avgörande del av vårt stöd till ditt företag. Vi hjälper bland annat till inom följande områden:

  • Individbeskattning
  • Företagsbeskattning
  • Mervärdesskattefrågor
  • Köp och försäljning av företag
  • Rådgivning och biträde vid skatterevision
  • Biträde vid skatteprocesser
  • Upprättande av deklarationer

 

 Bolagsärenden/Lagerbolag - beställning

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet och har ett reglerat aktiekapital på minst 50.000 kr. Bolaget har ett unikt organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket.

 

 FUSIONER och Likvidationer

Avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna. Fusion som ekonomisk och juridisk term syftar på ett samgående mellan företag. John E Eriksson är av Bolagsverket utsedd likvidator.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy