Lagerbolag beställning och information

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet och har ett registrerat aktiekapital på minst 50 000 kr. Bolaget har ett unikt organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket. Här kan du beställa ditt lagerbolag.

Har lagerbolag revisor?

Sedan den 1 november 2010 kan små aktiebolag välja att inte ha revisor. De bolag som fortsatt måste ha revisor är de som når upp till minst två av följande villkor för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:

- fler än 3 anställda (i medeltal)

- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

- mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Eftersom kraven baseras på de senaste två åren innebär det att i princip alla som köper lagerbolag från oss inte behöver revisor under år ett och år två.

Det finns dock undantag då lagerbolaget blir moderbolag i en koncern med revisionsplikt eller blir ett publikt bolag.

Går lagerbolaget att använda direkt?

När du tillskjutit aktiekapitalet och undertecknat våra bolagshandlingar får du en generalfullmakt. Denna möjliggör att du omgående kan använda lagerbolaget och ingå avtal och förbindelser och börja bedriva din rörelse. Således kan du sätta igång din verksamhet redan samma dag som du förvärvar lagerbolaget.

Vem är ansvarig för lagerbolaget?

I det ögonblick du förvärvat lagerbolaget är det bolagets nya styrelse som ansvarar för bolagets verksamhet och skyldigheter.

Måste firmatecknaren vara bosatt i Sverige?

Aktiebolagslagen säger att hälften av samtliga ledamöter och hälften av samtliga suppleanter ska vara folkbokförda inom EES-området. Om bolaget inte har en firmatecknare mantalsskriven i Sverige måste åtminstone en delgivningsbar person folkbokförd i Sverige anmälas till Bolagsverket.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy